DIENSTEN

Slopen van bouwwerken.
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
Sanering en overig afvalbeheer.
Het verrichten van verschillende diensten, met name op het gebied van
bouw-, sanering- en onderhoudswerkzaamheden, waaronder het verrichten
van sloopwerken, renovatie- en bouwwerkzaamheden, asbestsanering en
schoonmaakwerkzaamheden, alsmede het verrichten van bemiddeling- en
advieswerkzaamheden op voormeld gebied.

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress